Ansök om skolskjuts senast 2024-03-15

Alla barn som uppfyller de generella reglerna för skolskjuts (avstånd, ålder etc) har rätt att söka skolskjuts till Tveta friskola. En ansökan om skolskjuts som uppfyller de generella kraven kan få två olika utfall, beroende på var i kommunen man bor. Säffle kommun är uppdelad i olika områden (se karta).

Bor man inom området kommer man att beviljas skolskjuts.
Bor man utanför området kommer man att få ett delavslag, vilket betyder att man får skolskjuts om kommunen bedömer att det kan ske utan ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för kommunen. I klartext betyder det att om det går en ordinarie skolbuss förbi som har plats kommer man att beviljas skolskjuts.

Ansökan om skolskjuts ska göras till kommunen senast den 15 mars 2024.

Information om skolskjuts från Säffle kommun: https://www.saffle.se/barn-och-utbildning/grundskola-och-fritidshem/skolskjuts.html

Här ansöker man om skolskjuts: https://e-tjanster.saffle.se/10SKS_Navet

Vid frågor: Ring 0533-68 19 90 eller maila placeringshandlaggare@saffle.se

Vi förstår att för många är skolskjuts nödvändigt för att kunna gå på Tveta friskola. Skulle ni få ett avslag på er ansökan så hör av er till rektor@tveteafriskola.se så löser vi detta på bästa sätt.

Tveta gamla upptagningsgrans