Klagomålshantering

Har du klagomål på vår grundskola eller fritidshem?

Om vår verksamhet inte motsvarar dina förväntningar eller om du eller ditt barn är missnöjda med något, kan du kontakta oss. Det är viktigt för vårt fortsatta förbättringsarbete. Vi arbetar ständigt med att utveckla vår verksamhet!

1. Kontakta verksamheten

Har du klagomål på något i förskolan, fritidshemmet eller skolan bör du i första hand vända dig till personalen. Kontakta exempelvis ansvarig förskollärare eller lärare. Tycker du inte att du får rätt hjälp eller gehör kan du istället vända dig till rektorn. Du kan också vända dig direkt till rektorn om du anser att problemet är allvarligt.

2. Kontakta rektor

Prata med rektor om ditt problem eller ditt missnöje. Om du efter samtalet fortfarande är missnöjd kan du kontakta huvudmannen, som är ordförande Jonas Torpman.

3. Kontakta huvudmannen

Om du vill kan du vända dig direkt till huvudmannen. Hit vänder du dig också om du inte är nöjd med hur ditt klagomål hanterats av personal eller rektor.

Om du vill ha en personlig återkoppling på ditt ärende behöver du lämna namn och kontaktuppgifter. Du har givetvis rätt att lämna klagomål anonymt.

Du kan lämna ditt klagomål digitalt genom att fylla i kontaktformuläret nedan. Vill du hellre skicka med vanlig post så kan du skriva ut formuläret som finns längst ner på sidan och skicka till följande postadress:

Tveta friskola

Karud

661 94 Säffle

Vad händer efter du lämnat ett klagomål?

Vi kommer skyndsamt att kontakta dig gällande ditt klagomål. När ditt klagomålsärende avslutas får du ett skriftligt svar. Om du valt att vara anonym så utreds och dokumenteras klagomålet, men ingen återkoppling kommer att ske.

Har du frågor om klagomålshanteringen?

Kontakta rektor alternativt huvudmannen.

Kontaktuppgifter rektor: rektor@tvetafriskola.se 072-22 24 391

Kontaktuppgifter huvudman: styrelse@tvetafriskola.se 072-23 46 471

Är du inte nöjd med huvudmannens hantering av ditt ärende?

Om du inte är nöjd med huvudmannens hantering av ditt ärende kan du göra en anmälan till Skolinspektionen.

www.skolinspektionen.se

Telnummer: 08-527 332 00

Formulär för klagomål

Klagomål

Rör klagomålet skolans rektor
Om klagomålet rör rektor går ärendet till styrelsen, annars till rektor.