huset barn leker

Vision och värdegrund

Vi på Tveta friskola vill..

att skolan ska vara för alla barn oavsett förutsättningar.

att alla ska känna trygghet och glädje när de går till skolan.

att alla ska ha möjlighet att utvecklas.

Vi vill att eleverna ska känna sitt eget värde som människa och utveckla en god självkänsla. Detta gör vi genom att aktivt i den dagligaverksamheten arbeta med självförtroende, mod, ansvar och samarbete hos eleverna.

Vi uppmuntrar och stöttar elever i att hjälpa varandra. Vi lägger stor vikt till ett respektfullt språk och ett vänligt bemötande för alla. För oss är det viktigt att skapa nära relationer och att ha en god kommunikation där elever känner känsla av trygghet.

Vi arbetar alltid för allas lika värde

Arbetet med värdegrund är en del av undervisningen och sker varje dag i klassrummet, på skolgården och på fritids. Vi arbetar för att demokratisk kompetens utvecklas genom delaktighet och inflytande.

Skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära.” (Lgr22)

136446217 693065038070382 7694671205424064516 n

SJÄLVFÖRTROENDE

Vi vill att eleverna ska ha god tillit till sin förmåga att lyckas med sin uppgift.

94262001 2651575065089425 8046348962489171968 n

MOD

Vi vill ge eleverna förmågan att ta en viss risk för att nå ett visst syfte. Att försöka, misslyckas, och försöka igen, tills man klarar de utmaningar livet ger.

130933743 3487132711368468 5394414703740406183 n

ANSVAR 

Vi vill utveckla elevernas förmåga att fatta beslut och acceptera resultaten av dessa beslut. 

131078947 809808796265539 8473326205060602272 n

SAMARBETE

Vi vill utvecklas elevernas förmåga att kunna samarbeta med andra mot ett gemensamt mål