Skola24

Från och med 1 februari 2023 kommer alla frånvaroanmälningar och ledighetsansökningar att ske via plattformen Skola24.

För frånvaroanmälningar gällande skoltid så kan man använda sig av flera vägar: Internetbrowser, Skola24-appen eller ringa: 0515–776685

Vid frånvaroanmälan via telefon så måste frånvaron anmälas innan kl. 12 för att gälla samma dag och man kan bara frånvaroanmäla 1 dag i taget via telefon.

Har ni några frågor angående hur plattformen fungerar så hänvisar vi i första hand till https://www.skola24.com/support/  Där finns manualer och instruktioner till hur de olika delarna fungerar samt svar på de vanligaste frågorna.

OBS! Schemaläggning för fritidshemmet fungerar fortfarande inte i appen utan görs i internetbrowser.