Styrelse

Styrelsen för Tveta friskola ekonomiska förening 2023/2024

Jonas Torpman, ordförande

Ronny Fransson, vice ordförande

Annika Westberg, sekreterare

Christian Paulsson, ledamot

Roger Fayad, ledarmot

Anna Johansson, ledamot

Kontakt: styrelsen@tvetafriskola.se