skola 5 scaled

Tveta Skola F-6

På Tveta friskola går elever från förskoleklass till och med årskurs 6. Varje årskurs har lagom antal elever, vilket främjar lärandet och tryggheten och lättare skapar relationer mellan lärare och elev.

Utveckling

Genom observationer och närvaro av pedagoger kan vi uppmärksamma och erbjuda de stöd och utmaningar varje elev behöver i sitt lärande utifrån sin egen förutsättning. Vi vill stimulera och uppmuntra till inlärning och göra lärandet till en rolig och minnesvärd tid för varje elev. Vi strävar efter fortsätta att ha en familjär miljö där frågor och funderingar ska kännas som en naturlig del i den pedagogiska verksamheten. Vi har en snabb handlingskraft då behov av insatser uppmärksammas. Det är kort väg från behov till beslut då pedagoger och rektor har ett tätt samarbete.

Ansök om plats
skola 9

Vi som arbetar på skolan

Personalen på Tveta friskola är kunniga och engagerade och gör alltid sitt yttersta för att på bästa sätt hjälpa eleverna att lyckas med sin skolgång. Vi arbetar kontinuerligt med våra förhållningsstrategier som ska bygga elevers självkänsla.

Mer om oss
skola 10 Skolmat

Aktuellt

Tveta gamla upptagningsgrans

Ansök om skolskjuts senast 2024-03-15

12 mars 2024

Alla barn som uppfyller de generella reglerna för skolskjuts (avstånd, ålder etc) har rätt att söka skolskjuts till Tveta friskola. En ansökan om skolskjuts som uppfyller de generella kraven kan få två olika utfall, beroende på var i kommunen man bor…

Läs mer
Fler nyheter

Frågor och svar

När är ansökningsperioden till skolan?

Det vanliga är att man söker inför en ny termin, men av olika anledningar kan man vilja byta skola även mitt under en termin. Hör av dig till oss så hjälper vi dig oavsett när på året det är.

Hur många barn är det per klass?

Det varierar lite mellan årskurserna, men normalt är det mellan 12 och 20 barn i varje klass. Ambitionen är att hålla oss runt 20 barn per klass.

Är era lärare behöriga?

Vi strävar alltid efter att alla lärare ska vara behöriga och i skrivande stund är nästan alla behöriga.

Får man skolskjuts?

I samarbete med Säffle kommun så får man ansöka om skolskjuts enligt gällande riktlkinjer från kommunen. Det brukar lösa sig.

Har skolan någon speciell pedagogik, ex ur och skur?

Vi har inte valt någon speciell pedagogik som vi följer utan anpassar insatser efter behov. Just nu arbetar vi extra mycket med läsning som ger en bra grund i resten av skolgången.