Läslyftet

Läslyftet

Under ett år hade vi läslyftet som projekt i skolan och nu när projektet är slut har vi valt att fortsätta på inslagen väg eftersom resultaten av projektet blev så bra. Läslyftet med extra fokus på läsning ger eleverna en bra grund för fortsatt arbete i skolan och att läsningen blir en naturlig del av vardagen på skolan gör att eleverna enklare tar till sig skriven information i alla ämnen.