Bild på skolan

Tveta friskola – En liten, nära skola på landet

Tveta friskola mellan Säffle och Åmål har elever från förskoleklass upp till och med årskurs 6. Vi erbjuder en lugn atmosfär och fin utemiljö där alla barn kan känna sig trygga och sedda. Den lilla enheten skapar en härlig gemenskap mellan elever oavsett ålder.

Vi har också förskolan Solen som ligger i nära anslutning till skolan. Detta gör att vi kan följa barnen från 1-12 års ålder och på så sätt få en röd tråd genom deras tid hos oss.

Ansök om plats

Våra verksamheter

skola 4

Skolan ligger belägen i Tveta, några kilometer från Säffle tätort och en dryg mil från Åmål

forskola 5

Välkomna till Förskolan Solen i Tveta. Förskolan drivs av Tveta friskola och ligger i anslutning till skolan.

huset

Här arbetar vi för att ge eleverna en meningsfull fritid med rörelse, aktivitet och kompisar.

Våra värdegrunder

Vi vill att eleverna ska känna sitt eget värde som människa och utveckla en god självkänsla. Detta gör vi genom att aktivt i den dagliga verksamheten arbeta med självförtroende, mod, ansvar och samarbete hos eleverna.

Självförtroende

Vi vill öka elevers förmåga att växa genom att bland annat identifiera sina styrkor. Också genom att hjälpa yngre elever och barn på förskolan.

Mod

Vi vill att eleverna ska ha god tillit till sin förmåga att lyckas med sin uppgift.

Ansvar

Vi vill att ge utrymme för att öka elevens förmåga för ansvarstagande

Samarbete

Vi vill att eleverna ska ha möjlighet att öka sin förmåga för samarbete och att lyfta varandra.

Mer om vår vision och värdegrund
huset barn leker

Aktuellt

Tveta gamla upptagningsgrans

Skola F-6

Ansök om skolskjuts senast 2024-03-15

12 mars 2024

Alla barn som uppfyller de generella reglerna för skolskjuts (avstånd, ålder etc) har rätt att söka skolskjuts till Tveta friskola. En ansökan om skolskjuts som uppfyller de generella kraven kan få två olika utfall, beroende på var i kommunen man bor…

Läs mer
Fler nyheter

Tveta friskola är liten och nära, det är enkelt att kommunicera och påverka så att mina barn får en bra skolgång. Det märks att man bryr sig om varje barn och det känns tryggt.

christian besk

Christian Paulson

Pappa till barn i förskoleklass

hus utomhus 1
Rektor

”Vi på Tveta friskola vill att skolan ska vara för alla barn oavsett förutsättningar. Alla ska känna trygghet och glädje när de går till skolan. Alla ska ha möjlighet att utvecklas.”

Maria Svantesson

Rektor på Tveta friskola