Ansök om skolskjuts senast 2024-03-15

Alla barn som uppfyller de generella reglerna för skolskjuts (avstånd, ålder etc) har rätt att söka skolskjuts till Tveta friskola. En ansökan om skolskjuts som uppfyller de generella kraven kan få två olika utfall, beroende på var i kommunen man bor. Säffle kommun är uppdelad...

Läslyftet

Under ett år hade vi läslyftet som projekt i skolan och nu när projektet är slut har vi valt att fortsätta på inslagen väg eftersom resultaten av projektet blev så bra.

Julgranskakning

Tack för idag alla glada barn och vuxna som kom på vår julgranskakning och öppet hus!